(381) 11 8215 597

waterjet@waterjet.rs

Kontinuitet u pogledu kvaliteta

Politika kvaliteta

Očuvanje visokog nivoa kvaliteta

Kvalitet usluga i zadovoljstvo naših klijenata primarni su interes Water Jet-a. Težimo da budemo najbolji u svojoj delatnosti i to je usmerenje iz koga proizilaze osnovni principi naše Politike kvaliteta.

Naš glavni cilj je da naše usluge u potpunosti odgovaraju potrebama klijenata i budu u skladu sa tehničkim zahtevima definisanih projektom.

Očuvanjem visokog nivoa kvaliteta naših usluga gradimo poverenje i negujemo tradiciju. Usavršavanjem i primenom najnovijih tehničko-tehnoloških rešenja u ovoj oblasti unapređujemo naš kvalitet. Održavanje nivoa kvaliteta moguće je samo uz stalnu kontrolu kvaliteta, utvrđivanje i sprovođenje korektivnih i preventivnih mera u cilju poboljšanja tehnoloških postupaka, organizacije i usluge u celini.

Naši odnosi sa poslovnim partnerima zasnivaju se na uzajamnom poverenju i poštovanju. Dobra saradnja sa dobavljačima je važan element konstantnog kvaliteta. Postavili smo svoje standarde kako bi smanjili rizike i poboljšali kvalitet svojih usluga.

Mi zaposleni u Water Jet-u odgovorno i kvalitetno izvršavamo svoj posao i svesni smo doprinosa u ostvarenju zajedničkih ciljeva sa našim zadovoljnim kupcima.

© 2017 Water Jet Srbija. All Rights reserved.